MARC보기
LDR00000nam c2200205 c 4500
001000000236320
00520171106061049
007ta
008171010s2017 ulk r 000a kor
020 ▼a 9788958821335 ▼g 94510 : ▼c \22000
020 ▼a 9788958821274(세트)
040 ▼a 248032 ▼c 248032 ▼d 248032
0490 ▼l EM97462 ▼v 6 ▼l EM97768 ▼v 6 ▼c 2
056 ▼a 512.8077 ▼2 4
090 ▼a 512.8077 ▼b 대92ㄷ
24520 ▼a 대한간호협회 간호사 국가시험 대비 문제집 시리즈. ▼n 6 , ▼p 간호관리학 = ▼x Nursing management / ▼d 대한간호학회 [편]
250 ▼a 초판
260 ▼a 서울 : ▼b 대한간호협회, ▼c 2017
300 ▼a 354 p. ; ▼c 26 cm
44010 ▼a 간호사 국가시험 대비 문제집 시리즈 ; ▼v 6
504 ▼a 참고문헌 수록
653 ▼a 간호관리학 ▼a 간호사 ▼a 국가고시 ▼a 수험서
710 2 ▼a 대한간호학회, ▼e 편
740 2 ▼a Nursing management
9500 ▼b \22000
990 ▼a 관리자3 ▼b 관리자3